اقسام سرویسهای وبلاگدهی

الف:ازجهت ساختاری

1-نوشتاری بیشترین نوع سرویسهای وبلاگدهی درکشور از این نوعند یعنی وبلاگهای نوشتاری یا متنی راسرویس میدهند اگرچه مدتی است این نوع سرویسها انواع دیگر سرویسها نظیر عکس یا صدا وفیلم را به سرویسهای خودنیز اضافه کرده اند ومیتوان گفت که اینها سرویسهای مختلط وبلاگدهی هستند

2-ویدئو بلاگ:

http://aparat.com

3-فتوبلاگ:

http://pixblog.ir

4-پادکستر:

http://cast.ir

ب:ازجهت شخصیت کاربر

1-سرویسهای ویژه خانمها

http://kowsarblog.ir/

2-سرویسهای ویژه کودکان:

http://niniweblog.com/

http://ninipage.com

http://www.parsbaby.com/

http://www.hodhodfarsi.tv

3- سرویس ویژه دانش آموزان

ج:ازجهت موضوع وبلاگ

1-فروشگاه ساز:

http://8n8.ir/

http://bizna.ir

http://hastishop.ir

http://namanegar.ir

http://parscenter.com/

http://sabaec.ir/

http://sazito.com/

http://shoperzfa.com

http://shopfa.com

http://shopineh.ir/

http://shoploger.com/

2-سرویسهای وبلاگدهی صنعتی

http://sanatkadeh.com

3-سرویس وبلاگدهی خبری

http://pressloger.com

4-سرویس وبلاگدهی ورزشی

5-سرویس وبلاگدهی هنری موسیقی

http://noteahang.com

خوشنویسی

تئاتر

http://blog.teatreshahr.ir

6-سرویس وبلاگدهی گردشگری

http://farstourist.com/

7-سرویس وبلاگدهی بورس

http://bourseblog.ir

8-سرویس وبلاگدهی آموزشی

9-سرویس وبلاگدهی بزبانهای ترکی:

http://arzublog.com

کردی

http://kurdblog.ir/

10-سرویس وبلاگدهی منطقیون

https://logiccircle.ir

11-سرویس وبلاگدهی ویژه مساجد

12-سرویس وبلاگدهی ویژه اساتید

http://blogasatid.ir

http://www.ostadsalam.ir

http://professora.ir 13

14-سرویس وبلاگدهی سینما

14-سرویس وبلاگدهی ویژه مدارس

15-سرویس وبلاگدهی درحوزه دین ورسانه

http://simablog.ir

16-مربیان پرورشی

http://www.rayanblog.ir

17-فرهنگی

18-حوزه سلامت وپزشکی

19-سرویس وبلاگدهی ویژه قرآن

20-ویژه وکلا وحقوقدانان

https://ius.center/fa/rv/

21-تخصصی درزمینه اینترنت

22-ویژه طب سنتی

http://tabayeblog.com/

23-وبلاگدهی مهندسی

http://www.civilblog.ir/

/ 0 نظر / 287 بازدید