به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

بنام خدا 

تعریف بلاگر وانواع آن (سرویس وبلاگدهی)

بلاگر: سایتی است که میتوان درآن وبلاگ ایجاد نمود مانند سایت میزبان وبلاگ بنده ایندسته از سایتها خود نیز بر دو گونه اند یا جامعه مجازیند یا خیر

جامعه مجازی علاوه بر وبلاگ رایگان میان کاربران خود برای اهداف معین ارتباط برقرار میکند مثلا همسر یابی یادوست یابی در حالیکه در سایر بلاگرها تنها وبلاگ مطرح است وکاربران با یکدیگر در ارتباط سیستمی نیستند

بلاگرها با توجه به نوع وبلاگ نیز تقسیماتی دارند که بعدا اشاره خواهد شد

اولین بلاگرایرانی وبسایت پرشین بلاگ است یعنی اولین سرویس دهنده وبلاگ رایگان در کشور ایران 

این سایت در تاریخ 23/3/1381 تاسیس گردید وهمه ساله در این روز تولد خود را جشن میگیرد.

اینجانب کتاب بلاگرهارا که برای اولین بار نوشته شد بیاد اولین بلاگر ایرانی در این پایگاه منتشر نمود

در ایران حدود300 سایت بلاگرو600 جامعه مجازی وجود دارد که برخی از آنها بعللی کارشان متوقف شده است اینجانب در تنظیم این صورت ابتدا درهربلاگر حداقل یک وبلاگ ایجاد ویا درشبکه مجازی عضو شده وپس از درج چند پست واطمینان از فعال بودن سایت نام آنها را درکتاب درج ومنتشر میکند.

توصیه مهم به مدیران محترم سرویسهای وبلاگدهی

وبلاگنویسی دریک سرویس وبلاگی ایجاد میکند وچند پست میزند وسپس آنرا رها میکند ویا فراموش مینماید تنها راه برگشت وی به سایت ایمیل شما به کاربر است که اورا شائق میکند تا کاررا دنبال کند این ایمیل ممکن است درمواردزیر ارسال شود

توقف وبلاگ برای مدتی

اعلام نظرات وارده به پستهای وبلاگ(این سیستم دروردپرس جاری است)

آمار بازدید وبلاگ

تغییراتی که درسایت روی میدهد

ایمیلهای مرتب درزمانهای مشخص

اعلام توقف یا تعطیلی سایت ویاتغییر کاربری

ممکن است این اقدام کمی هزینه برباشد اما بدانید یکی از راههای مهم تبلیغ سایت شما همین اقدام ناچیز است

درپایان از همه علاقمندان به وبلاگ وبلاگرها تقاضا دارد چنانچه سرویس دهنده ای در صورت یادشده موجود نیست مراتب را به نشانی زیر اعلام فرمایند با تشکر 

Ma_beh@yahoo.com

اقسام سرویسهای وبلاگدهی

سایتهای وبلاگدهی آغاز شده با عدد و A

بلاگرها یا سایتهای وبلاگدهی حروف B

بلاگرها یاسایتهای وبلاگدهی حروف C-F

بلاگرها یا سایتهای وبلاگدهی حروف G-J

بلاگرها یا سایتهای وبلاگدهی حروفK-M

بلاگرها یاسایتهای وبلاگدهی حروف N-Q

بلاگرها یاسایتهای وبلاگدهی حروفR-T

بلاگرها یاسایتهای وبلاگدهی حروف U-Z/ 0 نظر / 62 بازدید