الف:ازجهت ساختاری
1-نوشتاری
بیشترین نوع سرویسهای وبلاگدهی درکشور از این نوعند یعنی وبلاگهای نوشتاری یا متنی راسرویس میدهند اگرچه مدتی است این نوع سرویسها انواع دیگر سرویسها نظیر عکس یا صدا وفیلم را به سرویسهای خودنیز اضافه کرده اند ومیتوان گفت که اینها سرویسهای مختلط وبلاگدهی هستند

2-ویدئو بلاگ:

http://aparat.com

3-فتوبلاگ:

http://pixblog.ir

http://photoblog.ir/

http://plogger.ir/

4-پادکستر:

ب:ازجهت شخصیت کاربر

1-سرویسهای ویژه خانمها

http://shamimblog.ir

  2-سرویسهای ویژه کودکان:
 

http://ninisalam.com

 http://ninipage.com

http://www.parsbaby.com/

http://www.hodhodfarsi.tv

3- سرویس ویژه دانش آموزان

http://sepehrblog.ir

ج:ازجهت موضوع وبلاگ

 آموزشی


 اصناف  استیل کاران
 
بورس
حوزه دین ورسانه
 
 خبری

خوشنویسی

 
دانشگاه ها

http://blog.sbmu.ac.ir/

 
زبان

ترکی:

http://arzublog.com

کردی

ساختمان
سینما
 سلامت وپزشکی
 
 
طب سنتی
 
فروشگاه ساز:

http://hastishop.ir

http://irnet.co

http://kamva.ir

http://namanegar.ir

http://parscenter.com/

http://sabaec.ir

http://shopdar.ir

http://shoperzfa.com

http://shopfa.com

http://shopineh.ir/

http://shoploger.com/

http://shoptaz.ir

گیم(بازی)

http://blogs.pardisgame.net

گردشگری

http://toursblog.ir/main/index.php

مساجد

http://www.masjedblog.com

مدارس

http://madresehblog.com

مربیان پرورشی

http://www.rayanblog.ir

موسیقی

http://fcmusic.ir/

http://noteahang.com

مهندسی

http://www.civilblog.ir/

نقاشی ساختمان

http://house-painting.ir/

نمایندگان مجلس

http://weblog.parliran.ir/

ورزشی

http://blogs.ifnam.com/

http://fcblog.ir

http://www.ssblog.ir/

وکلا وحقوقدانان

http://hoqouqdan.com/

http://mizanblog.com

http://talar.dadparvar.ir

هیات های مذهبی

http://mighat.net/

www.heyatblog.ir